AFSPRAAK

Doorbraak Coach Esther Fokkens

Prestatiecodes

Prestatiecode: 24005

Prestatiecode: 24012

Voor meer informatie klik op de volgende link: https://catcomplementair/nl/soorten-therapie/

CAT-therapeut level 3

Beroepsvereniging

Ik ben CAT-therapeut level 3, dit houdt in dat bepaalde behandelvormen voor vergoeding in aanmerking komen. Voor informatie over de mate van vergoeding en door welke verzekeringsmaatschappijen kijk op https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/.

GAT-BEROEPSCODE

Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)
Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie GAT. Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie de: beroepscode.